Hướng dẫn thay đổi gmail mihoyo

Cách thay đổi địa chỉ email của bạn trên Honkai Impact

 

 

1. Đăng nhập vào tài khoản miHoYo của bạn

 

 “Bấm vào đây”, bạn sẽ đến trang đăng nhập miHoYo.

 

Tài khoản miHoYo bao gồm các game Honkai impact - Honkai star - Genshin impact

Bây giờ, bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản Honkai Impact / miHoYo của bạn 

Sử dụng tên người dùng hoặc email và mật khẩu của acc để đăng nhập.

 

2. Đi tới cài đặt bảo mật tài khoản của bạn và nhấp vào liên kết “Sửa đổi”

 

Ở đây bạn nhấp vào ô đã khoanh như ảnh

 

 

Bấm vào mục Thiết lập an toàn tài khoản 

 

 

Và đến bước này ae bấm vào Đổi liên kết 

 

 

3. Xác minh email của bạn

 

 

Kế tiếp, nhấp vào “Gửi mã” để gửi mã xác minh đến địa chỉ email của bạn.

Kiểm tra email của bạn để tìm mã xác minh và sao chép mã đó.

Sau đó, dán nó trong trường “Mã xác minh”.

Cuối cùng, nhấp vào “Tiếp theo” để xác minh email của bạn.

4. Thay đổi email của bạn

 

Sau khi xác minh email của mình, bạn sẽ đến cửa sổ bật lên, nơi bạn có thể thay đổi email của mình.

Cửa sổ bật lên chứa một số trường bao gồm “Email” và “Mã xác minh”.

Trước hết, nhập địa chỉ email mới của bạn trong trường “Email”.

Để thay đổi email, bạn cần xác minh địa chỉ email mới của mình.

Nhấp vào “Gửi mã” để gửi mã xác minh đến địa chỉ email mới của bạn.

Tiếp theo, kiểm tra email mới của bạn để tìm mã xác minh và sao chép mã đó.

Sau đó, dán mã xác minh trong trường “Mã xác minh” để xác minh địa chỉ email mới của bạn.

Cuối cùng, nhấp vào “Liên kết” để thay đổi địa chỉ email của bạn trên Genshin Impact.

Bạn đã thay đổi thành công địa chỉ email của mình trên Genshin Impact!

Bây giờ, bạn sẽ có thể đăng nhập vào tài khoản Genshin Impact bằng địa chỉ email mới của mình.

 Kết luận

Thay đổi địa chỉ email Mihoyo chỉ hoạt động nếu bạn có quyền truy cập vào địa chỉ email cũ của mình.

nếu bạn không có quyền truy cập vào địa chỉ email cũ của bạn, bạn sẽ không thể thay đổi nó thành một địa chỉ mới.

Điều này là do bạn sẽ không thể nhận được mã xác minh.

Khi thay đổi địa chỉ email Mihoyo, bạn cần xác minh địa chỉ email cũ và mới của bạn.

Điều này để chứng minh rằng bạn sở hữu cả hai địa chỉ email.