Thông tin chi tiết

Acc Honkai Star Rail

Seele - Ruan mei - Loucha - Welt - Bron ( Trấn ) - Gepard - Dr Ratio - Thể lực còn nhiều

Chi tiết

AR LEVEL: 55
KHU VỰC: Asia
TƯỚNG 5*: 7

TƯỚNG 5*

VŨ KHÍ 5*

Mã tài khoản

#412315

Giá

99.000 VNĐ