Acc Reroll Honkai 3

15.000 Kim cương

Acc trắng thông tin chưa liên kết gmail : Lv40 - 45 : Xác Hov - HoT - Map chương 8 - 10 - Có thể pass chậm

15.000

15

15

0-7

109,000đ
Cung cấp tại
Darkmihoyo.com

20.000 Kim cương

Acc trắng thông tin chưa liên kết gmail : Lv45 - 52 : Xác Hov - HoT - Map chương 8 - 10 - Có thể pass chậm

20.000

15

15

6-20

159,000đ
Cung cấp tại
Darkmihoyo.com

12.000 - 15.000 Kc

Acc trắng thông tin chưa liên kết gmail : Lv26 - Hov - Hot - Map còn nguyên - Có thể pass chậm

12000-15000

17

17

0

89,000đ
Cung cấp tại
Darkmihoyo.com

11.000 - 12.000 Kc

Acc trắng thông tin chưa liên kết gmail : Lv26 - ( Xác Hov hoặc HoT ) - Map còn nguyên - Có thể pass chậm

11000-12000

3-16

3-16

0

59,000đ
Cung cấp tại
Darkmihoyo.com

25.000 Kim cương

Acc trắng thông tin chưa liên kết gmail : 52 : Xác Hov - HoT - Map chương 8 - 10 - Có thể pass chậm

25.000

16

15

20-22

199,000đ
Cung cấp tại
Darkmihoyo.com